News

Geen vertaling beschikbaar

Er is geen Nederlandse vertaling voor deze pagina. De Engelstalige inhoud wordt weergegeven.

Follow us on social media for our latest updates.

Drie VIB groepsleiders ontvangen een ERC Proof of Concept beurs

29/07/2020

Elk jaar reikt de European Research Council Proof of Concept beurzen uit aan ERC subsidiehouders die een stap verder willen zetten in het vertalen van hun ERC onderzoek naar toepassingen. Dit jaar ontvingen maar liefst drie VIB hoofdonderzoekers een ERC PoC beurs: prof. Kevin Verstrepen (VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie), prof. Patrik Verstreken en prof. Stein Aerts (beiden van het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek).

Genetisch onderzoek bij hersenaandoening wijst op overactief ‘ionenkanaal’

14/07/2020

Genetisch onderzoek bij verschillende mensen met een ontwikkelings- en epileptische hersenaandoening wijzen op de betrokkenheid van een welbepaald ionenkanaal, een eiwit dat in het membraan van onze cellen een doorgang vormt voor geladen moleculen. Onderzoekers hebben nu opgehelderd dat twee onafhankelijke genetische wijzingen dit ionenkanaal overactief en overgevoelig maken. Het is een belangrijke stap in het ontrafelen van de oorzaak van de symptomen bij patiënten.

ALS en frontaalkwabdementie vroegtijdig op het spoor

14/07/2020

Genetische wijzigingen in het C9orf72-gen worden in verband gebracht met de hersenziektes frontotemporale dementie en ALS. Onderzoekers verbonden aan VIB, KU Leuven en UZ Leuven melden nu in het vakblad JAMA Neurology dat een specifieke type PET-scan hersenveranderingen kan waarnemen bij mensen met een gewijzigd C9orf72-gen, nog vooraleer ze ziek worden. Volgens prof. Philip Van Damme, die aan het hoofd staat van het onderzoeksteam, suggereert dit dat de beeldvormingstechniek vroege veranderingen kan waarnemen jaren voordat de ziekte begint.