Meer aandacht voor hersenonderzoek

Hersenonderzoek moet een versnelling hoger

In een open brief luiden wetenschappers en patiëntenorganisaties de alarmbel over de lage prioriteit voor hersenonderzoek in Europa. Uit het nieuwe strategische plan van Horizon Europe, dat de Europese onderzoeksagenda voor de volgende 7 jaar moet uittekenen, blijkt veel te weinig ambitie, aldus de briefschrijvers.

Hersenaandoeningen treffen meer dan 160 miljoen Europeanen. Gezien er nog steeds geen remedie is voor de meeste neurologische aandoeningen, is dit niet alleen een persoonlijk maar ook een groot maatschappelijk drama, dat zwaar doorweegt op onze gezondheidszorg.

"Volgens becijferingen van de European Brain Council, bedragen de kosten voor geestelijke en neurologische aandoeningen meer dan 4% van het bruto binnenlands product", zegt prof. Bart De Strooper, alzheimerexpert aan het VIB en KU Leuven, en directeur van het Britse Dementia Research Institute. Hij nam het initiatief voor de brief en vindt dat dit probleem een humanitaire noodsituatie is en dus ook een absolute prioriteit voor de beleidsmakers zou moeten zijn.

Samen met verschillende collega’s stelt De Strooper dat de Europese Commissie te weinig doet om dit probleem aan te pakken: "Als Europa echt de ambitie heeft om de kennis en de behandeling van hersenziekten verder te ontwikkelen, dan moet het hier veel sterker op inzetten", stelt hij. "Hersenonderzoek is enorm ondergefinancierd in de EU in vergelijking met bijvoorbeeld kankeronderzoek. Met onze open brief roepen we gezamenlijk de EU op om haar onderzoeksinspanningen op het gebied van hersengezondheid niet alleen te verdiepen maar ook te verbreden."

In de brief pleiten de ondertekenaars voor een grotere betrokkenheid van patiënten, zorgverleners en de samenleving om zo het hersenonderzoek in Europa te bevorderen. Ook vragen zij om een snellere ontwikkeling en implementatie van geavanceerde technologieën en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Naast De Strooper hebben een heel aantal andere leidinggevenden van vooraanstaande Europese onderzoekscentra, evenals vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, de brief al ondertekend.

 

Lees en/of onderteken de open brief

X